This store uses cookies and other technologies to improve the usability of the site.
close
Strumień świetlny
 
Jednostka: lumen [lm]
Jako strumień świetlny określa się całą wytwarzaną przez źródło światła moc promieniowania, ocenianej za pomocą czułości widmowej oka.
 
Światłość
 
Jednostka: kandela [cd]
Światłość jest to stosunek strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła w elementarnym kącie przestrzennym obejmujący dany kierunek światła do wartości tego kąta.
 
Natężenie oświetlenia
 
Jednostka: Lux [lx]
Natężenie oświetlenia oblicza się na podstawie stosunku strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do jej powierzchni.
Natężenie wynosi 1 lx, jeżeli strumień świetlny o wartości  lm oświetla równomiernie powierzchnię 1 m²
 
                                                                                                                                              źródło:http://www.osram.pl